آخرین پروژه های انجام شده

مالزی

Shah Alam Selangor Darul – Wira Bricks Sdn Bhd – 500 Ton/day

مالزی

Kota Kinabalu - Kinabalu Brick & Tiles – 700 Ton/day

هند

Nuova Deilhi – Eston Clay Brick – 300 Ton/day

عربستان سعودی

Madina – Elmaimani Red Brick Factories – Analisi tecnologia impianto 700 Ton/day

عربستان سعودی

Madina Munawara – Al Sirat Trading Company Ltd – (Consulting)

عربستان سعودی

Khamis Mushayt – Al Janoub Factory For Red Brick Co. – 700 Ton/ day

عربستان سعودی

Abha – Al Abeedi Factory – Vetrified Clay Pipes

برزیل

Sapucaia Do Sul – Pauluzzi Productos Ceramicos Ltda – 300 Ton/day

برزیل

Laranjal Paulista – Cerâmica Laranjal Paulista Ltda – 250 Ton/day

برزیل

Inajá – Paraná – Indústria Comércio e il de di Extração Ltda – 200 Ton/day