آخرین پروژه های انجام شده

سوئیس

Berg – Brauchli Ziegelei Ag. – 300 Ton/day

سوئیس

Gettnau – AG Ziegelwerke Horw-Gettnau – 400 Ton/day

آفریقای جنوبی

Eston – Eston Brick And Tile – 300 Ton/day

آفریقای جنوبی

Germiston – Matteis Machinery And Engineering – 400 Ton/day

سوریه

Homs – Arab Company – (Heavy Oil Firing Equipment)

صربستان

Gradiska – Ciglana A.D. Gradiska – 300 Ton/day

صربستان

Kikinda – Tosa Markovic – 300 Ton/day

صربستان

Beograd – ILR Lola Korporacija Lola Inzenjering – 200 Ton/day

رومانی

Iasi – Brikston Construction Solutions SA – (Consulting)

مالزی

Kuala Lumpur – Highway Brick Works Serendah Sdn Bhd – 500 Ton/day