آخرین پروژه های انجام شده

ویتنام

H.C.M City – Donai Bricks & Tiles Company. – 500 Ton/day

ونزوئلا

Maracaibo – Alcaribe Ca. – 500 Ton/day

ترکیه

Çorum – Avrasya Kiremit San. ve Tic. A.Ş – 300 Ton/day

ترکیه

Ulku – Ülkü A.Ş Salihli – 500 Ton/day

ترکیه

Lefkosa Mersin – Levent Insaat Sti Ltd – 300 Ton/day

ترکیه

Eskisehir – Endel Endustri Elektrik Sanayi – 300 Ton/day

تونس

El Hamma – STE Extra Briques – 800 Ton/day

تونس

Teboulba – STE Briqueterie Lahmar Et CIE– 800 Ton/day

تونس

Moknine – S.K.E.P.OT Societe Khelil D'evolution – 300 Ton/day

تونس

Moknine – La Nouvelkle Brique – 300 Ton/day